ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ВАЖНО И ЧЕМУ СЛУЖИ ИСПИТИВАЊЕ ПЛУЋНЕ ФУНКЦИЈЕ?

 • EnglishEnglish
 • Основна улога горњих дисајних путева је да овлаже и загреју удахнути ваздух који бива допремљен у доње дисајне путеве и плућа, где се врши размена гасова – крв се обогаћује кисеоником, а из ње елиминише вишак угљен-диоксида. Иако је дисање код здравих особа потпуно несвесна и рефлексна радња, која је веома сложено регулисана, у склопу различитих обољења долази до појаве знакова и симптома који захтевају даље испитивање. У циљу процене стања функције система за дисање користе се бројни тестови који омогућавају објективну процену и изражавање степена тежине поремећаја, а уз то омогућавају сагледавање ефеката лечења и рехабилитације. Који ће од тестова бити примењен зависи од природе основног обољења и узраста испитаника.

  • Спирометрија – испитивање плућних протока, волумена и капацитета. Основни тест за праћење већине обољења доњих дисајних путева и плућа.
  • Полиграфија и полисомнографија – испитивање поремећаја дисања у спавању.
  • Мерење максималних инспиријумским и експиријумских притисака (МИП и МЕП) – испитивање снаге дисајних мишића.
  • Мерење вршног експиријумског протока – неинвазиван, јефтин и доступан тест праћења плућне функције у амбулантним и кућним условима.
  • Мерење вршног протока при кашљу (peak cough flow) – испитивање рефлекса кашља.
  • Риноманометрија – испитивање отпора протоку ваздуха кроз горње дисајне путеве.
  • Ергоспирометрија (кардиопулмонални тест оптерећења) – тест испитивања одговора респираторног и кардиоваскуларног система на физички напор. Изводи се на ерго-бициклу или покретној траци.
  • Телесна плетизмографија – мерење отпора протоку ваздуха у доњим дисајним путевима, плућних волумена и капацитета.
  • Импулсна осцилометрија – мерење отпора протоку ваздуха у доњим дисајним путевима.
  • Мерење дифузије – испитивање дифузијског капацитета за угљен-моноксид.
  • Тест испирања азота (multiple breath washout) – мерење плућних волумена код мале деце.
  • Гасне анализе – испитивање садржаја респирацијских гасова у крви.
  • Тренд пулсне оксиметрије – континуирано, вишечасовно мерење сатурације хемоглобина кисеоником методом пулсне оксиметрије.
  • Транскутана капнометрија – континуирано, вишечасовно мерење вредности угљен-диоксида.

  << Врати се на претходну страницу